Блог/Новини
Основні CSS-властивості

CSS-властивості, що впливають на колір і фон
color: CSS-властивість, що впливає на колір тексту: заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає ім’я кольору або шестнацатеріческій код в RGB-форматі.

Приклади коду за допомогою CSS-властивості color:
color: green; — текст має бути зеленого кольору, значення задано ім’я кольору,
color: #008800; — текст має бути зеленого кольору, як значення заданий шістнадцятковий код у форматі RGB.

background-color: – CSS-властивість, що впливає на колір фону заголовка, абзацу, посилання і т.д.
Як його значення виступає ім’я кольору або шестнацатеріческій код в RGB-форматі.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості background-color:
background-color: blue; — фон має бути синього кольору,
background-color: #0000ff; — фон має бути синього кольору.

background-image: — CSS-властивість, що встановлює зображення, як фон фону заголовка, абзацу, посилання і т.д. Його значенням є URL (адреса) зображення.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості background-image:
background-image: url(http://ім’я домену.ru/kartinka.jpg); – тлом має стати зображення, що знаходиться за адресою http://ім’я домена.ru/kartinka.jpg

CSS-властивості, що впливають на шрифт
font-size: – CSS-властивість, що впливає на розмір шрифту заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає одиниця виміру: піксель (px), відсоток (%), пункт (pt) тощо.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості font-size:
font-size: 17px; — розмір шрифту має бути 17 пікселів,
font-size: 20pt; — розмір шрифту має бути 20 пунктів.

font-family: — CSS-властивість, яка встановлює ім’я шрифту для заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає ім’я шрифту: Arial, Courier, Impact, Garamond, Georgia, Helvetica, Tahoma, Times (встановлений по-умощенню), Verdana і т.д.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості font-family:
font-family: Arial; – ім’я шрифту має бути Arial,
font-family: Impact; – Ім’я шрифту має Impact.

font-style: – CSS-властивість, що впливає на накреслення (стиль) шрифту заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає: normal, oblique.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості font-style:
font-style: normal; – Нормальне накреслення шифту,
font-style: oblique; – Похило накреслення шифту.

font-weight: – CSS-властивість, що впливає на товщину шрифту заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступить: normal, bold.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості font-weight:
font-weight: normal; – Нормальне накреслення шифту,
font-weight: bold; – Жирне накреслення шифту.

CSS-властивості, що впливають на текст
text-align: — CSS-властивість, що впливає на вирівнювання тексту в заголовку, абзаці та інших блокових елементах. Як його значення виступає: left, center, right, justify.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості text-align:
text-align: left; — вирівнювання тексту лівим краєм (встановлений за замовчуванням),
text-align: center; – Вирівнювання тексту по центру,
text-align: right; – Вирівнювання тексту з правого краю,
text-align: justify; — рівномірне вирівнювання тексту з лівого та правого країв.

text-indent: — CSS-властивість, що впливає на відступ першого рядка (червоний рядок) тексту в загартуванні, абзаці та інших блокових елементах. Як його значення виступає одиниця виміру: піксель (px), відсоток (%), пункт (pt) тощо.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості text-indent:
text-indent: 20px; – Відступ першого рядка дорівнює 20 пікселів,
text-indent: 15pt; – Відступ першого рядка дорівнює 15 пунктам.

line-height: – CSS-властивість, що впливає на відстань між рядками тексту (інтерліньяж) заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає одиниця виміру: множник, піксель (px), відсоток (%), пункт (pt) тощо.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості text-indent:
line-height: 35px; — відстань між рядками дорівнює 35 пікселів,
line-height: 1.5; – Відстань між рядками дорівнює 1.5 по множнику (аналогічний 150%).

letter-spacing: CSS-властивість, що впливає на відстань між символами в словах заголовка, абзацу посилання і т.д. Як його значення виступає одиниця виміру: піксель (px), відсоток (%), пункт (pt) тощо.

Приклади коду з використанням CSS-властивості letter-spacing:
letter-spacing: 3px; – Відстань між символами в словах, дорівнює 3 пікселя,
letter-spacing: 5pt; – Відстань між символами в словах, дорівнює 5 пунктів.

word-spacing: – CSS-властивість, що впливає на відстань між словами в тексті заголовка, абзацу, посилання і т.д. Як його значення виступає одиниця виміру: піксель (px), відсоток (%), пункт (pt) тощо.

Приклади коду за допомогою CSS-властивості word-spacing:
word-spacing: 10px; — відстань між словами, дорівнює 10 пікселів,
word-spacing: 7pt; – Відстань між словами, дорівнює 7 пунктів.

text-transform: — CSS-властивість, що впливає на вигляд букв у тексті, роблячи їх великими або малими. Як його значення виступає: capitalize, lowercase, uppercase.
Приклади коду за допомогою CSS-властивості text-transform:
text-tra